izmir escort porno mobil porno porno izle hd porno porno sikiş izmir escort escort izmir escort bayan gaziantep escort DEÜ - Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Ana Sayfa / Resim /

Bölümümüz

1983-1984 öğretim yılında eğitime başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü , nitelikli ve alternatif sanat eğitimi anlayışı ile kısa sürede ve kendi modelini yaratacak bir şekilde kurumsallaşmıştır. Geleneksel “atölye” sisteminin benimsenmediği bu yaklaşımda, tüm öğretim kadrosu; öğrenciyi ilgi, yetenek ve kapasitesi doğrultusunda yönlendirmeye çalışır. “Kişiye özel” gerçekleşen bir eğitim anlayışı olarak da tanımlayabileceğimiz modelde öncelikli olan, öğrencinin düşünce ve algılama süreçlerini geliştirecek bir genel sanat kültürünün oluşumudur. Bu birikim üzerinde sanatı “disiplinler arası bir uygulama alanı” olarak benimseten bir düşünce ise giderek netleşmektedir. Sonuçta, sağlam bir görme / algılama yetişi üzerinde yapılanan, gelişen bilinç niteliği üzerinde pekişen ve çeşitlenen yeni, çağdaş ve deneysel çabalara da uygun zeminler hazırlanmaktadır.

 

Plastik sanatlar eğitiminde gelenekselleşen “Atölye” sistemine karşı, yirmi yılı aşan bir süredir uygulanan, birden fazla öğretim elemanlı ders-atölye sistemi, özellikle sanat eğitiminin bireyselleşmeyi öngören ikinci yarısında öğrencinin yeteneği ve ilgi alanları doğrultusunda alternatif yönlendirmelere fırsat tanıyan bir uygulama olmasıyla dikkat çekicidir. Öğretim elemanlarının uzmanlaştığı konu ve çalışma alanlarında öğrencilerle doğru zamanda buluşturulması, değişmez ve tartışılmaz sanılan birçok düşünceyi yeniden sorgulamayı gündeme getirmektedir. Bu şekilde güncellenen ve dinamik bir hal alan eğitim sürecinde, çalışma konularını, geliştirilmiş proje'ler halinde belirleme eğilimi, büyük ölçüde denenen, verim alınan ve "yaratılıcılığı geliştiren" bir yöntem olarak görünmektedir. Sanatsal sorunların bazı/seçilmiş kavram/motifler bağlamında netleştirilerek psikolojik, kültürel, sosyal ve tarihsel dayanaklarıyla araştırılmasına zemin hazırlayan bu eğilim; öğrenciyle kurulan "kişiye özel" eğitim ilişkisini daha ilgi çekici ve dinamik bir hale getirebilmektedir. Salt görüntü nakliyle ve yetenek-beceri icrasıyla yetinilmeyen bu süreçte, öğrencinin algılama, kavrama, düşünme ve ifadelendirme düzeylerinin geliştiği, yaşantı içeriğine uygun nitelikli çözümlerin peşine düştüğü gözlemlenmektedir. Sık sık yapılan ortak eleştiri ve değerlendirme seanslarıyla öğrencinin genel gelişiminin takip edildiği bu sistemde, asıl olan; öğrencinin kişilik ve düşünce yapısına, tercihlerine uygun biçimde gelişen dirençli ve sürekli bir sanat tavrını ortaya çıkarmaktır.

Seo ve Optimizasyon Seo Ajansı